Survival-Games Championship

Informace o akci:

SurvivalGames Championship je akce konající sa na serveru Survival Games, kde mezi sebou hráči bojují v jednotlivých teamech v různých minihrách. Vítězný team má možnost získat různe ceny v podobě VIP na našem serveru. Pokud se chceš zúčastnit, je potřeba vyplnit přihlasovací formulář.

Přihlasovací formulář: zde

 


 

Pravidla turnaje:

1.Přihlašovací formulář.
- Každý hráč, který se chce zúčastnit turnaje v daném měsíci, je povinný vyplnit přihlasovací formulář zveřejněný na webu, podle pokynů v něm napsaných - V případě vyplnění formuláře nevhodnými nicky, případně nevhodným názvem teamu, nebude přihláška akceptovaná - Pokud sa bude v přihlášce nacházet název teamu už s existujícím názvem, vyhrazujeme si právo název teamu pozměnit - Do turnaje má právo se přihlásit každý hráč, který je schopný sa v den konání turnaje dostavit na TeamSpeak a zúčastnit sa akce osobne - V případě nedostavení se hráče na turnaj, má team právo se z turnaje odhlásit a nebo pokračovat bez daného člena teamu - Minimální počet členů v jednom teamu je stanovený na dva (BW, EGGwars - tři) - V případě změny složení teamu je možné nás kontaktovat na TeamSpeaku a nebo na mail zveřejněný na TeamSpeaku v descriptionu roomky s názvem "Survival-Games Championship"
2. Teamspeak
- Všichni členove teamu mají povinnost se dostavit v čase určeném na TeamSpeak do předem připravené roomky - Hráči se počas hraní arény nemůžou zdržovat v roomce Turnaje, doporučujeme vytvořit pro celý team vlastní roomku - V průběhu turnaje platí na Teamspeaku pravidla vypsané v roomce s názvem "Pravidla TS3 serveru!"
3. Průběh turnaje
- Každý team je povinný se dostavit v čase konaní turnaje na server, v případě neúčasti se team diskvalifikuje - Všichni hráči zúčastující se turnaje,jsou povinni plnit pokyny organizátorů, v případě porušení si vyhrazujeme právo daného hráče diskvalifikovat - Na turnaji platí pravidla, které jsou vypsané na webu Survival-Games - Každý hráč je povinný nahlásit hráče porušujícího pravidla
4. Výhra
- Vítězný team turnaje bude oznámen na TeamSpeaku v roomce na to určené a na webu v záložce turnaje - Hráči vítězného teamu jsou povinni se dostavit na TeamSpeak a podstoupit kontrolu pc, v případě nedostavení jim nebude udělena odměna. (upozorňujeme, že hráči si nesmí po začátku turnaje nic měnit ve složkách .minecraft)