Rules

Poslední změna 07.06.2024.

 

 

Osoba využívající služeb projektu Survival-Games.cz automaticky po připojení souhlasí s těmito pravidly a zavazuje se je dodržovat v plné šíři jak na herním Minecraft serveru, tak i na TeamSpeak 3 a Discord serveru Survival-Games.cz.

Obecná pravidla

Pro udržení přátelské komunity a dobré atmosféry na serveru je nutné vyvarovat se následujícím bodům. Za porušení jakéhokoliv z těchto bodů můžete být potrestáni.

 

Nevhodné chování v chatu

 • Vulgarity a urážky v jakékoliv formě (sprostá, urážlivá slova atp.)
 • Netolerance (rasistické, náboženské, kulturní urážky atp.)
 • Mystifikace hráčů (podávání nepravdivých informací za účelem zmatení ostatních)
 • Kažení hry Youtuberům jejich prozrazováním (v případě aktivní změny nicku)
 • Jakékoliv vyjadřování nevhodné pro nižší věkové skupiny (sexualizace obsahu, nabádání k užívání omamných látek atp.)
 • Jakákoliv forma útoku vůči osobám hrajícím na serveru nebo jejich rodinám
 • Spam chatu (opakované posílání podobných zpráv, nadměrné užívání Caps Locku)
 • Rozesílání nevhodného obsahu (podvodné odkazy, lekací obrázky, osobní informace, falešné informace, interní informace serveru)

 

Zakázaná propagace v chatu

 • Spamování vašich sociálních / komunikačních sítí (YouTube, Twitch, Instagram, Discord atp.)
 • Propagace jiného serveru (název, IP adresa atp.)
 • Další propagace (soutěže, nábory, eventy nebo snaha o prodej)

 

Výjimku v této sekci tvoří YouTubeři, kteří mají stanovená vlastní pravidla o propagaci.

 

Zakázané věci ve hře

 • Jakákoliv forma hraní, která může být považována za kažení hry ostatním hráčům (podkopávání spoluhráčů, griefing, stavění se pod mapu a nad mapu za účelem zdržování hry atp.)
 • Týmování na minihrách, kde to není povoleno (za týmování není považována situace, kde je takticky výhodnější postavit se přednostně převaze ve spolupráci s protihráčem, nebo pokud si hráč musí vybrat do kterého z hráčů / týmů zaútočit, pokud se jich sejde více)
 • Spawnkill (dlouhodobé zabíjení hráčů po spawnu za účelem získání statistik, nebo znepříjemnění hry ostatním hráčům)
 • Jakákoliv forma nespravedlivého získávání statistik (boosting, botting atp.)
 • Používání nevhodného nicku (jakýkoliv nick, který porušuje zásady chování v chatu, může negativně ovlivnit server nebo jeho hráče, nicky napodobující členy Admin týmu / Youtubery)
 • Používání nevhodného skinu (užívání nevhodných znaků, poukazující na politické směry, 18+, prvky rasismu, netolerance atp.)
 • Nevhodné stavby (vulgární, 18+, odkazující na reklamu, prvky rasismu, netolerance atp.)
 • Zneužívání bugu (nalezené bugy je nutné nahlásit prostřednictvím našeho ticket systému)

 

 

Další zakázané věci

 • Využívání nepovolených modifikací (Hack / Cheat klientů, Autoclickerů, X-ray resourcepacků, funkce Fire key, Double click, Triple click atp.) Je zakázáno se připojovat s jakýmikoliv nepovolenými modifikacemi v počítači. Naše podpora je tvořena pro základní minecraft bez jakýchkoliv modifikací, vámi zvolené modifikace / clienty jsou na vaše vlastní riziko. Vypnutí chatu v MC je na vlastní riziko. Je zakázáno používání jakýkoliv modifikací, přínášející zvýhodnění nad ostatními.
 • Obcházení trestů, které vám byly uděleny na jiný nick (Ban, Mute - v případě mutu je hráč povinen hrát pouze na účtě, kde trest obdržel)
 • Připojování se na server s více účty současně
 • Sdílení svého účtu s ostatními hráči
 • Přivlastňování si statistik, které si hráč sám nenahrál (V případě změny majitele účtu je nutné, aby si hráč zažádal o smazání statistik na našem Ticket systému. V opačném případě mu mohou být nejen smazány všechny statistiky včetně těch, které sám nahrál, ale také udělen trest.)

 

Specifická pravidla pro jednotlivé minihry

Na všech našich minihrách je nutné dodržovat pravidla, uvedená v sekci obecných pravidel.

 

UHC RUN

Zakázáno je

 • pronásledování a překážení všem hráčům v průběhu mining fáze

PALERMO TOWN

Zakázáno je

 • prozrazovat role ostatních hráčů
 • využívat při hraní minimapu se zapnutými entitami

Povoleno je

 • popisovat hráčské skiny

THE PIT

Povoleno je

 • týmování, kromě eventů, kde je při začátku oznámení o zákazu

DUELS

Zakázáno je

 • jakákoliv forma napomáhání ostatním ke získání statistik (odpojování, záměrné umírání)

 

HIDE AND SEEK

Zakázáno je

 • využívat při hraní minimapu se zapnutými entitami

Práva hráčů

Všechna tato práva má hráč v případě, že se chová slušně a s respektem k osobám, od kterých očekává jakoukoliv formu reakce, nebo komunikace. V opačném případě mohou být všechny jeho žádosti odmítnuty. V případě nahlášení nebo stížnosti není hráč oprávněn k obdržení postupů a akcí, která byly na základě jeho stížnosti provedeny.

 

Poskytnutí rady

Pokud hráč položí Helperovi dotaz, který se týká serveru, má právo na odpověď, a to jak na herním Minecraft serveru, tak na TeamSpeak serveru a Ticketech Survival-Games. (Jakákoliv osoba nespadající pod Helper tým není povinna odpovídat hráčům.)

 

Ticket systém

Hráč má možnost založit si ticket (https://account.survival-games.cz) v případě jakéhokoliv problému, dotazu, podání stížnosti, návrhu atp. Každý ticket musí být směřován do správné kategorie, jinak na něj nemusí být poskytnuta odpověď. Obsah ticketu musí být v souladu s pravidly o chování v chatu. Zároveň je obsah ticketu důvěrný a určený pouze pro členy Admin Týmu a odesílatele. Jakékoliv sdílení mezi další osoby je zakázáno a může být potrestáno.

 

Nahlášení hráče

Hráč má právo nahlásit členovi Helper týmu hráče, který jakýmkoliv způsobem porušuje pravidla serveru.

Nahlásit hráče lze:

 • v čekárně na TeamSpeak serveru (ts3.survival-games.cz) od 18:00 do 20:00
 • zprávou helperovi ve hře
 • na našem ticket systému (https://account.survival-games.cz)

 

Podání stížnosti na člena A-Týmu

Každý hráč má právo podat stížnost na člena A-Týmu prostřednictvím Ticket systému (https://account.survival-games.cz) nebo e-mailu ([email protected]). Veškeré stížnosti musí být podloženy průkaznými důkazy, na základě kterých může Vedení stížnost posoudit a vyřešit. V opačném případě bude stížnost zamítnuta.

 

Požádání o zrušení nebo zkrácení trestu

Hráč má právo požádat o zrušení nebo zkrácení trestu v případě, pokud si myslí, že byl trest udělen neprávem nebo v nepřiměřené výši. V případě trestu za "Modifikovaný MC" i "Obcházení trestu" mu bude unban zamítnut, pokud si přijde zažádat více než 14 dní po jeho udělení, odmítne prohlídku počítače, v počítači bude mít nepovolené modifikace nebo bude mít podezřelé, upravené nebo smazané soubory.

Pravidla TeamSpeak 3 a Discord serveru

Tato pravidla naleznete přímo na našem TeamSpeaku a Discordu.

 

TeamSpeak - roomka “Pravidla TS3 serveru!”

Discord - kanál “rules”

Výjimky v pravidlech

Speciální skupinu v pravidlech tvoří členové Admin týmu a YouTubeři, kteří mají vlastní interní pravidla.

 

Je přísně zakázáno hledat skulinky v pravidlech a snažit se zneužívat slovíčkaření v neprospěch serveru a jeho hráčů. Vedení serveru si vyhrazuje veškerá práva na konání akcí bez udání důvodu.